Клиентът/Възложителят е носител на инвестиционната идея, цел на която е реализирането на т.н. проект. Проектът представлява инвестиционно намерение, осъществяването на което е, свързано с изпълнение на значими строежи от различни сфери на строителството.

"Августа Консулт" ЕООД осъществява цялостно управление на проекти в строителството, като извършва всички дейности необходими да бъде обхванат целия инвестиционен процес в строителството. С управление на проектите се постига необходимото ниво на организация, прозрачност, сигурност и пестене на време и средства. Екипът на "Августа Консулт" ЕООД е структуриран, така че да контролира и ръководи всички проектантски, административно-правни, организационни, финансови и най-вече строителни дейности, само и единствено, в името на запазване интереса на инвеститора.

"Августа Консулт" ЕООД има необходимите възможности да ръководи проекти, при които се прилагат договорните условия на Международната федерация на инженерите консултанти (FIDIC).

В съответствие с § 24. (3) на Закона за устройство на територията функциите на Инженера по тези договори, се осъществяват от "Августа Консулт" ЕООД, която е регистриран консултант в строителството. Ръководителят на фирмата е участвал и ръководил дейностите от българска страна при реализиране на международни проекти в енергетиката, изпълнявани по договорните условия на FIDIC. 

Като представител на Клиента/Възложителя, в цялостния процес на реализация на Проекта, "Августа Консулт" ЕООД извършва:

  • планиране и управление на целия процес на проектиране, по всички части и фази;
  • изготвяне оценка за съответствие на инвестиционния проект;
  • финансова проверка, изготвяне на предварителен бюджет на база одобрен идеен проект и планиране на дейностите по финансиране;
  • изработване на план за действие;
  • избор на всички необходими доставчици, изпълнители и подизпълнители на база оптимални цени за изпълнение на строително-монтажни работи и доставки;
  • упражняване на строителен надзор по време на строителството, управление и координация на дейностите на всички участници в строителния процес;
  • контрол както на количествата на извършваните работи, така и на плащанията към доставчици и изпълнители;
  • справяне с недостатъците;
  • изготвяне на месечни доклади до Възложителя за състоянието на Проекта;
  • представяне на окончателен доклад и финансова оценка на изпълнението на Проекта.

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com