"Августа Консулт" ЕООД упражнява строителен надзор на всички видове и категории строежи. След приключване на строително-монтажните работи изготвя окончателен доклад до възложителя.

В съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за:

- законосъобразно започване на строежа;
- осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- упражняване на контрол при реализиране на строителството съгласно одобрените проекти;
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение изискванията  на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Строителният надзор подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба 3 към ЗУТ.

Като консултант в строителството "Августа Консулт" ЕООД осъществява контрол на влаганите в строежите строителни продукти при извършване на оценката за съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

"Августа Консулт" ЕООД осигурява пълно съдействие на своите Клиенти/Възложители, при подготовка и подаване на необходимите документи пред експлоатационни дружества, РД пожарна безопасност, органите за технически надзор, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински администрации и Дирекция за национален строителен контрол, по време на целия инвестиционен процес в строителството от предпроектните проучвания, до въвеждане на строежите в експлоатация.

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com