Като лице упражняващо строителен надзор, "Августа Консулт" ЕООД съставя технически паспорт след завършване на всеки нов строеж, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган.

Технически паспорт се съставя и за всички съществуващи строежи след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.

Обхватът и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване се определят в Наредба №5 от 28 декември 2006 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата се определят сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собсвеност.

Технически паспорт на съществуващ строеж се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му, свързани с основните изисквания към строежите съгласно Закона за устройство на територията. Редът за извършване на обследването на строежите се определя с Наредба №5 за техническите паспорти на строежите.

"Августа Консулт" ЕООД, като консултант в строителството получил удостоверение по реда на Наредба №РД-02-20-25/03.12.2012 г., извършва обследване на съществуващи строежи. За тази цел в екипа на фирмата има и физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", включени в списъка на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com