"Августа Консулт" ЕООД е вписана в регистъра на Консултантите в строителството съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Фирмата притежава удостоверение № РК-0571/03.02.2016 г., издадено от Дирекция за Национален Строителен Контрол за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Мястото на консултанта в строителството е определено от Закона за устройство на територията - чл. 166 и Наредба №РД-02-20-25/03.12.2012 г. Дейността му започва още от предварителните и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната инициатива и съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект. 

Работата продължава с оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор по време на строителството включително извършване на приемни изпитвания за производствени обекти и завършва с изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад до съответните държавни или общински структури.

"Августа Консулт" ЕООД като консултант в строителството притежава застраховка за професионална отговорност.  
Чрез осъществяването на дейността си в пълно съответствие със законовите изисквания и упражняване на контрол при реализиране на строителството съгласно одобрените проекти "Августа Консулт" ЕООД работи в интерес на своите КЛИЕНТИ и гарантира реализирането на инвестиционните им намерения на максимално високо ниво.

Управител на "Августа Консулт" ЕООД е инж. Любо Ламбов.

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com