"Августа Консулт" ЕООД е вписана в регистъра на Консултантите в строителството съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Фирмата притежава удостоверение № РК-0571/03.02.2016 г., издадено от Дирекция за Национален Строителен Контрол за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Мястото на консултанта в строителството е определено от Закона за устройство на територията - чл. 166 и Наредба №РД-02-20-25/03.12.2012 г. Дейността му започва още от предварителните и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната инициатива и съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект. 

Работата продължава с оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор по време на строителството включително извършване на приемни изпитвания за производствени обекти и завършва с изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад до съответните държавни или общински структури.

"Августа Консулт" ЕООД като консултант в строителството притежава застраховка за професионална отговорност.  
Чрез осъществяването на дейността си в пълно съответствие със законовите изисквания и упражняване на контрол при реализиране на строителството съгласно одобрените проекти "Августа Консулт" ЕООД работи в интерес на своите КЛИЕНТИ и гарантира реализирането на инвестиционните им намерения на максимално високо ниво.

Управител на "Августа Консулт" ЕООД е инж. Любо Ламбов.

"Августа Консулт" ЕООД осъществява дейността си с екип от специалисти с доказани личностни качества и професионална компетентност.

В одобрения от ДНСК екип от правоспособни физически лица, фигурират 32 специалисти - архитекти, инженери с необходимите за дейността специалности, специалист "Трудова медицина" и юрист. Те притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по категории съгласно чл. 137, ал. 1 на Закона за устройство на територията и да упражняват строителен надзор по време на строителството.  

"Августа Консулт" разчита на професионалния опит, интелигентност и гъвкавост на хората от екипа, за да намери най-верните и ефективни решения за своите КЛИЕНТИ.

udostoverenie avgusta"Августа Консулт" ЕООД притежава удостоверение  № РК-0571/03.02.2016 г., издадено от Дирекция за Национален Строителен Контрол за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. 

Avgusta konsult 9001Дружеството има внедрена и сертифицирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008.

Фокусът на дейността на "Августа Консулт" ЕООД е насочен към предоставяне на услуги отговарящи на приложимите нормативни актове и съответстващи на изискванията на КЛИЕНТА.

Чрез непрекъснато подобрение на своята дейност, отчитане на външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за крайните цели  и подобряване на компетентността на специалистите от екипа, "Августа Консулт" ЕООД демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги на високо професионално ниво.

 

 

 6000 Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" 100
комплекс ВЕРЕЯ, офис 417

 0887 611 103
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 avgusta-consult.com